cc国际洗衣店

活动日历

发布时间:2019-05-04

【全城共读活动】“一书·一城”第十九期
时间:2019年5月11日
地点:市图三楼报告厅


———————————————————————————————————————————————————
【读者活动】“弘扬孝道,感恩母亲”读书沙龙
时间:2019年5月11日
地点:玉泉文慧分馆
 
———————————————————————————————————————————————————

【少儿剧场(73)】动画片《绿毛怪格林奇》
时间:2019年5月11日
地点:多媒体教室